Priekšapmaksa par ēdināšanu

Priekšapmaksu par ēdināšanu varat veikt, pārskaitot naudu uz kontu SIA "ANASMARIN", norādot skolēna vārdu, uzvārdu, klasi, maksājumu veicot līdz ceturtdienai par nākamo nedēļu.

Piegādātājs: SIA "ANASMARIN"

Reģ. Nr. LV41203027441

Banka: Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV47HABA0551014384368


Kārtība, kādā veicama priekšapmaksa par ēdināšanu