Izglītības iestādes pašvērtējums

        Skola veikusi pašnovērtējumu, ar kuru varat iepazīties šeit: 

 http://vpp.ventspils.lv/uploads/Ventspils_Parventas_pamatskolas_pasvertejums_2018.docx