Izglītības iestādes pašvērtējums

        Ar skolas pašvērtējumu 2019./2020.m.g.varat iepazīties šeit: 

Ventspils Pārventas pamatskolas pašvērtējums 2019./2020.m.g.