Pedagogi

Ventspils Pārventas pamatskolas pedagogi 2019./2020. mācību gadā

http://vpp.ventspils.lv/uploads/Skolotaju_saraksts_19_20.pdf