Attālinātais mācību process 1.-4.kl. no 25.01.2021.

Par attālināto mācību procesu skatīt šeit


Grozījumi vērtēšanas Kārtībā (attālināti)


Priekšapmaksa par ēdināšanu

Priekšapmaksu par ēdināšanu varat veikt, pārskaitot naudu uz kontu SIA "ANASMARIN", norādot skolēna vārdu, uzvārdu, klasi, maksājumu veicot līdz ceturtdienai par nākamo nedēļu.

Piegādātājs: SIA "ANASMARIN"

Reģ. Nr. LV41203027441

Banka: Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV47HABA0551014384368


Kārtība, kādā veicama priekšapmaksa par ēdināšanu


Rīcības algoritms no Veselības ministrijas

Veselības ministrija izstrādājusi ieteikumus vecākiem:

http://vpp.ventspils.lv/uploads/Ricibas_algoritms_AAEI_Covid_berni.docx 


Kārtība (ar groz. 04.11.2020.) par mācību organizēšanu 2020./2021.

Skolas izstrādātā  "KĀRTĪBA kādā tiek nodrošināts mācību process un Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības   Ventspils Pārventas pamatskolā" 

Kārtība