Censonis 2022

Ventspils Pārventas pamatskolā tika pasniegtas Censoņa balvas laureātu balvas.

Censoņa balvas piešķiršanas mērķis ir atzīmēt un godināt skolēnus, kuri mācību darbā un ārpusstundu darbā ir pārstāvējuši Ventspils Pārventas pamatskolu un nesuši skolas vārdu gan pilsētā, novadā, gan arī valstī, kā arī rosināt pārējos skolēnus aktīvi iesaistīties skolas dzīvē.

Mūsu skolas CENSONIS 2022

ir 9.a klases skolniece

ANETE ZAĻEPSKA!!!