Kārtība "Droša skola" 2021./2022.m.g. 11.okt.

Ventspils Pārventas pamatskolas izstrādātā kārtība ar 11.oktobri:

http://vpp.ventspils.lv/uploads/Kartiba_Drosa_skola_11.10.2021.pdf