Kārtība (ar groz. 04.11.2020.) par mācību organizēšanu 2020./2021.

Skolas izstrādātā  "KĀRTĪBA kādā tiek nodrošināts mācību process un Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības   Ventspils Pārventas pamatskolā" 

Kārtība