Konsultācijas

                                                                        
Konsultācijas 2020./2021.m.g.
Skolotāju individuālās konsultācijas 4. - 9. klasei attālinātajā mācību procesā
Konsultācijas attālināti 2.-3.klase ar 22.februāri