Konsultācijas

                                                                        
Konsultācijas 2020./2021.m.g.
Skolotāju individuālās konsultācijas 7. - 9. klasei attālinātajā mācību procesā