Skolēni eksperimentē 2019.

30.janvārī skolā notika konkurss "Skolēni eksperimentē".

Šogad piedalījās negaidīti daudz eksperimentēt gribētāju. Saskaņā ar žūrijas vērtējumu tika izvirzīti labākie eksperimenti un pētījumi skolas pārstāvēšanai Ventspils mērogā.

Paldies visiem skolēniem, kas drosmīgi prezentēja dažādus eksperimentus un pētījumus!

Paldies skolotājām Ilzei Kornai, Dailai Zēbergai un Lienītei Griezei par skolēnu ieinteresēšanu dabaszinātnēs!