Pasākums SPORTS UN VESELĪBA

2018.gada nogalē skolā 4.-9.klašu skolēniem notika pasākums SPORTS UN VESELĪBA caur dažādām mācību jomām.

Skolēniem tika dota iespēja sevi pierādīt gan matemātikā - teksta uzdevumu sastādīšanā un risināšanā pēc dotā izlasītā teksta, gan parādīt savas angļu valodas zināšanas, risinot krustvārdu mīklas un pabeidzot iesāktos teikumus, izmantojot sporta terminoloģiju, gan rakstot Ziemassvētku stāstu, izmantojot dotos citātus.

Protams, neizpalika arī aktīva sportošana un veselīgas maltītes un pareiza dienas režīma sastādīšana.

Paldies, skolēniem par radošajiem darbiem un aktīvo iesaistīšanos pasākumā!

Paldies skolotājiem!

Lai mums visiem tik pat radošs, aktīvs un uz sadarbību virzīts arī nākamais 2019.gads!

Sporta skolotāja Ina.