Vecāku sapulce!

21.11.2018. pulksten 18:00 24. kabinetā 1.b klases vecāku sapulce (klases audzinātāja Vita Lorence).